Ako čistiť náboje kolesa?

Premýšľali ste niekedy, ako vyzerá proces čistenia náboja kolesa? Je potrebné venovať pozornosť niekoľkým dôležitým prvkom. Počas čistenia náboja sa nesmú používať pevné mazivá obsahujúce meď a grafit. Je nutné postupne skontrolovať povrch kontaktu náboja a brzdového kotúča nožovým pravítkom. Je dobré myslieť na to, že sa náboj môže deformovať kvôli vytiahnutiu závitu počas doťahovania kolesa rázovým uťahovákom. Pozornosť by sa mala venovať i tomu, aby neboli náboje kolesa a vymedzovacie krúžky skorodované alebo poškodené. Nikdy nerobte čistenie drôtenou kefou, pretože tak môžete len zaleštiť koróziu. Počas takéhoto čistenia vzniknutý nerovný povrch môže naopak spôsobiť tlkot brzdového kotúča.