Aká je rola palivového filtra?

Palivový filter je priebežne znečisťovaný počas používania auta. Umožňuje zachycovať nečistoty, čiastočky smetí a pevné častice, na ktoré možno naraziť v palive horšej kvality. Pokiaľ nie je filter v poriadku, narušuje správnu činnosť spaľovacieho motora a ovplyvňuje zníženie jeho výkonu. Ďalším následkom môžu byť problémy so štartovacím systémom auta. V prípade príliš neskorej výmeny filtra nezhodujúcej sa s pokynmi výrobcu môže dôjsť k poškodeniu vstrekovačov a zavzdušneniu celého palivového systému.