Jakie mogą być skutki zbyt późnej wymiany filtra olejowego?

Wiesz, że olej ma ograniczoną zdolność do neutralizacji (dyspersji) zanieczyszczeń, jak i zdolność ich zmywania? Jeżeli nie wymienisz filtra oleju na czas, może to doprowadzić do zakleszczenia pierścieni, spadku mocy silnika i bardzo dużego zużycia oleju. Co więcej, odbije się to także na tłokach, a konkretnie przyczyni się do mikropęknięć i problemów z chłodzeniem oraz spowoduje zatkanie kanałów olejowych. Filtr olejowy należy wymieniać zgodnie z zaleceniami i nie zwlekać z tą czynnością, aby uniknąć wysokich kosztów ewentualnych dalszych awarii.