Jak wygląda serwis szczęk hamulcowych?

Podczas wykonywania czynności serwisowych szczęk hamulcowych mechanik sprawdza, czy zacisk i cylinderek hamulcowy działają prawidłowo. Popękane osłonki mogą doprowadzić do korozji tłoczków. Ich blokowanie przekłada się bezpośrednio na nieprawidłowe działanie hamulców. Jeśli tłoczki są nieszczelne, może dojść do wycieku płynu hamulcowego. Wszystkie te czynniki sprawiają, że hamulce będą całkowicie niesprawne i utracą właściwości materiału ciernego.