Jak wygląda przegląd hamulców?

Standardowy przegląd zacisku polega na sprawdzeniu mechanicznych funkcji wszystkich jego elementów. Kolejna część powinna obejmować oględziny w celu ustalenia ewentualnych wycieków, pęknięć i zużycia części. Zablokowane klocki hamulcowe bardzo często powodują hałas i doprowadzają do przegrzania hamulców. Należy pamiętać o tym, że śruby mocujące powinny poruszać się swobodnie, a piasty kół i pierścienie nie mogą być skorodowane ani uszkodzone. Fachowego przeglądu układu hamulcowego dokonają mechanicy w warsztatach ProfiAuto Serwis w całej Polsce.