Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů a používání souborů Cookies a pravidla používání stránek profipower.eu

Tento dokument byl vytvořen MOTO-PROFIL Sp. z o.o. za účelem:

  • zdůraznění obzvláštního významu, který MOTO-PROFIL klade na problematiku ochrany soukromí uživatelů svých stránek a směřování k zajištění bezpečnosti údajů,
  • udělení uživatelům informací ohledně používání souborů cookies, vyžadované ustanoveními telekomunikačního zákona ze dne 16. července 2004 (konsolidované znění ze dne 10. února 2014, Sb. z. 2014, pol. 243) na stránkách profipower.eu,
  • udělení uživatelům informací týkajících se pravidel používání stránek profipower.eu

Soukromí a bezpečnost údajů uživatelů stránek jsou jednou z priorit MOTO-PROFIL Sp. z o.o. V souvislosti s výše uvedeným MOTO-PROFIL Sp. z o.o. deklaruje, že vyvine veškeré úsilí, aby uživatelům zajistil ochranu soukromí přinejmenším odpovídající standardům definovaným v platných předpisech, a také se zavazuje vyvíjet činnost zabraňující zásahům třetích osob do osobních údajů a do soukromí osob, jichž se údaje týkají.

Používáním stránek profipower.eu uživatel přijímá pravidla obsažená v těchto zásadách ochrany soukromých údajů.

Veškeré úpravy v platných zásadách budou okamžitě zveřejněny na stránkách.

Definice

  1. Správce/operátor – znamená Moto-Profil Sp. z o.o. se sídlem v Chorzowě, ul. Niedźwiedziniec 10, 41-506 Chorzów, zapsaná do Národního soudního rejstříku pod číslem 0000025700, DIČ (NIP) 9542022592,
  2. Osobní údaje – označují informace nebo části informací, které mohou posloužit k identifikaci uživatele. Obvykle zahrnují jméno a příjmení, adresu, uživatelské jméno, e-mailovou adresu a telefonní číslo,
  3. Cookies – informační údaje, především malé textové soubory, zapisované a ukládané na zařízeních, jejichž prostřednictvím uživatel využívá webové stránky,
  4. GDPR – Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES,
  5. Stránky – znamenají internetové stránky profipower.eu,
  1. Zařízení – elektronické zařízení, jehož prostřednictvím uživatel získává přístup na stránky.
  2. Uživatel – označuje subjekt, vůči němuž mohou být v souladu s obchodními podmínkami a právními předpisy poskytovány služby elektronickou cestou, nebo s kterým může být uzavřena smlouva o poskytování služeb elektronickou cestou,

Osobní údaje

Automaticky shromažďované údaje

Automaticky jsou shromažďovány výhradně údaje obsažené v souborech cookies.

Během návštěvy uživatele na stránkách profipower.eu se automaticky shromažďují údaje týkající se návštěvy. Patří mezi ně IP adresa, název domény, typ prohlížeče a typ operačního systému – neumožňují ale jednoznačnou identifikaci uživatele. Údaje shromažďované automaticky mohou být použity především k analýze jednání uživatelů na stránkách, přizpůsobení stránek a jejich funkcí měnícím se očekáváním uživatelů a optimalizaci používání webových stránek, vedení průzkumů spokojenosti nebo pro průzkum trhu.

Ve věci zpracovávání osobních údajů na internetových stránkách lze MOTO-PROFIL kontaktovat na e-mailové adrese: iod@moto-profil.pl

Uživateli, jehož osobní údaje jsou zpracovávány v databázi operátora, náleží právo na:

1. nahlížení do, úpravy, odstraňování osobních údajů,

2. omezení zpracování a požadování ukončení zpracovávání svých údajů kdykoliv,

3. právo kdykoliv souhlas odvolat, odvolání souhlasu neovlivňuje jeho legálnost při poskytnutí souhlasu.

4. přenesení údajů k jinému správci osobních údajů,

5. vznesení stížnosti k dozorčímu orgánu – Předseda Úřadu na ochranu osobních údajů.

Cookies a statistiky

Stránky využívají soubory cookies za účelem optimalizace užitečnosti a přizpůsobení obsahu preferencím uživatele. Jsou také používány při tvorbě agregovaných, anonymních statistik, které pomáhají pochopit, jak uživatel používá stránky. To umožňuje vylepšení jejich struktury a obsahu s vyloučením jednoznačné identifikace uživatele.

Subjektem, který na koncovém zařízení uživatele stránek umisťuje soubory cookies a získává k nim přístup je operátor webových stránek.

Rozlišují se dva druhy souborů cookies – dočasné a stálé. Dočasné soubory cookies jsou prozatímní, zůstávají na zařízení uživatele až do okamžiku odhlášení se ze stránek nebo vypnutí softwaru, stálé soubory zůstávají na zařízení uživatele po dobu nastavenou v jejich parametrech nebo do okamžiku ručního odstranění provedeného uživatelem.

Pro prezentování reklam přizpůsobených preferencím uživatele s využitím nástroje internetové reklamy, např. Google AdWords.

Podrobné informace týkající se způsobů obsluhy souborů cookies se nacházejí v nastaveních internetového prohlížeče; s pomocí nastavení systému je možné definování rozsahu souhlasu uživatele s umístěním souborů tohoto typu v jeho prohlížeči. Omezení používání nebo vypnutí přístupu souborů cookies ale může ovlivnit některé z funkcí stránek.

Zajištění techniky uživatele

Uživatel je povinen pečovat o bezpečnost svých zařízení, která mají přístup na internet. Zařízení by mělo být vybaveno antivirovým programem s aktuální databází virových definicí, aktuální a bezpečnou verzí internetového prohlížeče a mít zapnutý kontrolní bod „firewall”.

Doporučuje se spustit v internetovém prohlížeči antiphishingové filtry (nástroje), které kontrolují, jestli je zobrazovaná webová stránka autentická a neslouží k vymámení informací, např. vydáváním se za instituci nebo určitý hospodářský subjekt.

Doporučuje se opatrnost během otevírání příloh nebo klikání na odkazy v e-mailových zprávách, které uživatel neočekával, např. od neznámých odesílatelů. V případě pochybností se vyplatí kontaktovat odesílatele např. telefonicky.

Soubory by měly být stahovány jen z důvěryhodných míst. Vysoce riskantní je instalování softwaru z neověřených zdrojů.

Uživatel používající domácí Wi-Fi síť by si měl nastavit bezpečné a těžko prolomitelné přístupové heslo k síti. Doporučuje se také používat nejvyšší možné standardy šifrování bezdrátových Wi-Fi sítí, které je možné na vlastněném zařízení spustit, např. WPA2.

Další otázky týkající se ochrany soukromých údajů směřujte na adresu: iod@moto-profil.pl

Informace o obsahu stránek

Obsah na stránkách má informativní charakter a nepředstavuje obchodní nabídku ve smyslu čl. 66 §1 občanského zákoníku.

Zařízení prezentovaná na stránkách lze zakoupit u obchodních partnerů operátora. Jejich seznam se nachází na stránkách.

Všechno na stránkách prezentované zboží a názvy jsou používány výhradně pro identifikační účely, může se jednat o chráněné obchodní známky jiných subjektů. Prodávající nepřijímá zodpovědnost za fotografie prezentovaného zboží. Fotografie jsou výhradně náhledové ilustrace, v souvislosti s čímž nemusí plně odpovídat skutečnému vzhledu zboží.