Jak čistit náboje kola?

Přemýšleli jste někdy, jak vypadá proces čištění náboje kola? Je třeba věnovat pozornost několika důležitým prvkům. Během čištění náboje se nesmí používat pevná maziva obsahující měď a grafit. Je nutné postupně zkontrolovat povrch kontaktu náboje a brzdového kotouče nožovým pravítkem. Je dobré myslet na to, že se náboj může deformovat kvůli vytažení závitu během dotahování kola rázovým utahovákem. Pozornost by se měla věnovat i tomu, aby nebyly náboje kola a vymezovací kroužky zkorodované nebo poškozené. Nikdy neprovádějte čištění drátěným kartáčem, protože tak můžete jen zaleštit korozi. Během takovéhoto čištění vzniklý nerovný povrch může naopak způsobit tlukot brzdového kotouče.